Spitsbergse sprookjes reeks

Citaat : “Vaardigheid zonder verbeelding wordt, door de verlichte kunstdespoten, ambacht genoemd en verbeelding zonder vaardigheid heet hedendaagse kunst. De despoten noemen deze van hogerhand gestimuleerde gemakzucht van cultuurloze knutselaars, die zichzelf kunstenaar noemen, vernieuwend en grensverleggend.

Laat je niet met een kluitje in het riet sturen. Vernieuwen en grenzen verleggen zijn nooit gebeurtenissen van alledag. Mij rest de mimesis.

2004050

 Meer foto's

Grasduinend in het onuitputtelijke domein van kunstgenres blijkt het perfect realiseerbaar om een authentiek oeuvre  op te bouwen, wars van alle modes  en trends. In de reeks ‘Spitsbergse Sprookjes’  bevolk ik Spitsbergen voortaan met Scandinavische en noords mythologische elementen met magisch-realistisch werk als resultaat."

Van de reeks ‘Spitsbergse Sprookjes’ (2002 - 2005) verscheen een selectie tekeningen en schilderijen in het boek:
Spoorloos Spitsbergen

© Paul De Roy 2013